Xylem, tidigare Flygt har vuxit till en global världskoncern. Kortfattat kan man också påstå att Xylem är otroligt energieffektiva. Nyckeltal för köpt energi till uppvärmning av industrier är 250 kilowattimmar per år och kvadratmeter. Det ska jämföras med Xylems idag 35 kWh/kvm med en målsättning att nå 10 kWh/kvm!

I företagets byggnader på 110 000 m2 i Emmaboda är man världsledande inom energieffektivitet och processtyrning med produkter ifrån Fidelix. En hemlighet till energieffektiviteten är att byggnader/processer har kopplats ihop och ger Xylem flexibilitet att hämta och avge energi mellan företagets fastigheter. Bakom Xylems resa mot omvälvande energibesparingar döljer sig ett helhetstänk utöver det vanliga och en person med passion för energieffektivitet.

De senaste tjugo åren har vi jagat energieffektiviseringar och smart styrning av el, vatten, värme samt processer har fått en central roll för vår framgång. Vårt samarbete med Magnus Larsson på Novosystem och valet av Fidelix styrsystem har verkligen skördat framgångar. berättar Leif Rydell som i 20 år arbetat just med energieffektiviseringar på Xylem i Emmaboda.

Totalt har vi mer än 15 000 mätpunkter som styrs av runt 80 DUC:ar. Av dessa är 20 st från Fidelix men vi byter löpande ut DUC:ar till Fidelix, företrädesvis för att de både är driftsäkra och prisvärda. Vi styr och övervakar också flera olika processer med Fidelix tex. ställverk. Detta har inneburit att vi slipper hantera flera olika styrsystem och gett oss en betydligt bättre driftsäkerhet avslutar Leif Rydell.

Om Xylem:

Xylem är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

 

MER INFORMATION


www.xyleminc.com/sv-se

 

Fidelix gör byggnader smarta

Vår höga tekniska kompetens syns i system som optimerar byggnaders energikostnader, inomhusklimat och driftskostnader. Våra produkter utvecklas, testas och används varje dag i krävande och extrema klimatförhållanden i Norden och påverkar välbefinnandet positivt för över en miljon människor. www.fidelix.fi/sv

Lansen Wireless Building Technology

Lansen är ett europeisk hårdvaruföretag som fokuserar på submetering och trådlösa lösningar. Vi designar och tillverkar smarta mätprodukter huvudsakligen byggda på Wireless M-BUS och OMS-standarden. www.lansensystems.com