Fidelix olika system för byggnadsautomation kan enkelt anslutas till Internet eller andra nät på utsidan på samma sätt som vilken dator som helst.

Man bör alltid tänka på IT-säkerheten när man ansluter ett lokalt system till utsidan. System som befinner sig bakom krypterade, skyddade anslutningar löper en betydligt lägre risk att utsättas för IT-säkerhetsattacker.

Fidelix levererar säkra lösningar för fjärranslutning. Vi utvecklar hela tiden säkerhetsfunktionerna i våra tjänster för att möta nya och ständigt föränderliga utmaningar. Vi övervakar och skyddar ständigt våra produkter och tjänster från IT-säkerhetsattacker.

De senaste dagarna har en sårbarhet identifierats i vissa versioner av det Javabaserade Apache-biblioteket Log4j. Dessa används inte i våra produkter och detta säkerhetshot berör inte våra produkter, tjänster eller dess användning.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor

Andreas Rud
Support Manager
Telefon: 08-556 558 39
E-post: andreas.rud@fidelix.se