Vi är en framgångsrik finsk leverantör av system för fastighetsautomation, med ett starkt servicenätverk i regionen.

Fidelix Ab grundades 2002 för att utveckla och utföra kontraktsarbete på intelligenta och pålitliga fastighetssystem för automation och säkerhet. Genom åren har våra avancerade innovationer hjälpt oss växa till ett av Finlands största företag inom sektorn.

Fidelix Ab:s högkvarter, produktutveckling och produktionsenheter ligger i Vanda. Vi har 11 lokalkontor och ett 40-tal återförsäljare i Finland. Fidelix har även ett dotterbolag i Sverige.

Förutom Sverige exporterar Fidelix produkter till länder som Norge, Indien, Storbritannien, Baltikum, Sydkorea, Kina, Mellanöstern och Ryssland.

Fidelix har för närvarande cirka 300 anställda på sin huvudmarknad. Omsättningen 2019 är 40 miljoner euro.

Vi går byggnader bättre

Fidelix kunder omfattar kommuner, städer, byggföretag, fastighetsägare, fastighetsskötare, upphandlare av fastighetsteknik, eltekniker, återförsäljare – och naturligtvis alla vi slutanvåndare som behöver god luftkvalitet, optimala temperaturer och rätt slags belysning hemma och på arbetsplatsen.

Fidelix

Fidelix Ab

  • är en pålitlig och kostnadseffektiv partner för fastighetsägare;
  • erbjuder högkvalitativa lösningar åt utvecklare till ett rimligt pris;
  • garanterar den högsta tekniska nivån på fastighetsteknisk utformning;
  • ger utbildning och support till återförsäljare;
  • skapar trivsamma bostäder och arbetsplatser för slutanvändaren; och
  • erbjuder snabb service till underhållsleverantörer.

Produktutveckling

Design från Finland, uppskattad jorden runt

Fidelix pålitliga och kostnadseffektiva systemlösning demonstrerar den höga nivån på finsk produktutveckling och praktisk projektkunskap. Vår expertis och praktiska finska kunnande är flexibla och professionella.

Produktutveckling

Vår produktutveckling drivs från Vanda, vilket garanterar skräddarsydda och kundorienterade lösningar – på mycket tajt schema om det behövs. Vi analyserar marknaden aktivt och utvecklar lösningar för att uppfylla aktuella behov. Vi har stark expertis inom automationstekniker för fastigheter.

Produktutveckling

Vårt kunnande uppskattas även internationellt. Vi exporterar produkter till dussintals länder och har som kortsiktigt mål att nå ledarställning på den nordiska marknaden.

Produktion

Tillverkat i Finland

Det finska kunnandet syns särskilt i våra handgjorda system. Produktionen i Vanda garanterar hög produktkvalitet och möjliggör snabb tillverkning av skräddarsydda varor.

Produktion

Den inhemska tillverkningen tillåter även ett nära samarbete mellan design- och tillverkningsenheter. Detta innebär stora fördelar för produktutvecklingen.

Produktion

Tillverkning för hand innebär inte något småpyssel. I tillverkningspersonalens skickliga händer har enastående mängder komponenter inlemmats i olika Fidelix-produkter: till dags dato har 40 000 kretskort, 40 000 mikroprocessorer, 120 000 reläer, 200 000 mikrochip och 600 000I/O-punkter använts. Och vi växer fortfarande kontinuerligt!

Entreprenad

Entreprenad av fastighetsautomation baserad på erfarenhet från tusentals projekt

Fidelix har en lång historia av entreprenad inom fastighetsautomation. Vi har levererat vår teknik till över 10 000 projekt i Finland. Våra system påträffas i bostadshus och kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, hotell, lagerlokaler, vårdhem, parkeringshus och köpcentrum. Vi klarar av att uppfylla målen på alla skalor, både för nybyggen och renoveringar.

Entreprenad

För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde för kunden, och med våra kundorienterade lösningar vill vi hjälpa till att möjliggöra lönsam och effektiv verksamhet för våra kunder. Projektexpertis är en av våra särskilda styrkor. Vi håller nära kontakt med kunden under hela projektets gång och ansvarar för kundens nöjdhet över hela fastighetens livslängd.

Underhåll

Expertunderhåll av fastighetssystem för automation och säkerhet

För att fastigheten ska fungera är det viktigt att driftstillståndet på dess system underhålls under hela livscykeln. Med expertunderhåll förhindras problem och serviceuppehåll minimeras.

Underhåll

Eftersom vi har utvecklat och tillverkat automationssystem för fastigheter sedan 2002 känner vi systemen och fastighetstekniken lika väl som vår egen ficka.

Underhåll

Vi erbjuder professionellt underhåll för ställverk, kontrollrum och fältutrustning, liksom servicebesök vid behov. Fidelix Underhåll lämnar aldrig kunden i sticket!

Intresserad av smart fastighetsautomation?

Kontakta ditt lokala Fidelix-kontor.

Vi erbjuder service i hela Finland från våra 11 regionskontor.

Headquarters

Vi tror på öppenhet och hållbara lösningar.

Våra detaljerade och specialbyggda lösningar garanterar effektivt underhåll och kontroll av fastighetens teknik. Våra experter erbjuder flexibla supporttjänster och snabbt underhåll. Produkternas överlägsenhet ligger i deras öppenhet och skalbarhet.

Vi skapar framtidens jobb genom att bygga hållbara lösningar. Vårt mål är lönsam tillväxt, och det tänker vi nå genom våra strategiska teman: konkurrenskraft, innovation, expertis och effektivitet.

Vi tycker att huvudfrågan är det långsiktiga värde som skapas för kunden, och därför siktar vi på att erbjuda detaljerade, kundorienterade lösningar under hela fastighetens livstid, från början till slut.

På så sätt hjälper vi kunder att driva lönsamma och effektiva verksamheter.

Vi vill skapa en bättre framtid. För oss alla.

Vi vill vara pionjärer och uppmuntra till innovation. Entreprenörskap och effektivitet står i centrum för vår verksamhet. Vi fokuserar på nya affärsområden, nya produkter, supporttjänster, nya tjänster med mervärde, och effektivare försäljningskanaler.

Vi vill vara bäst i klassen på hållbar utveckling, i och med energibesparingarna från våra tjänster. Vi skapar framtidens jobb genom att bygga en hållbarare framtid.
Vi tar hand om jobbet från början till slut och lämnar dig aldrig i sticket. Vi står vid din sida under hela fastighetens livstid. Vår expertis och praktiska finska kunnande är flexibla och professionella. Ge oss utmaningar: vi siktar alltid på bästa möjliga kvalitet för pengarna för kunden.