WebVision

SCADA software

WebVision används för att övervaka och styra Fidelix PLC. Med WebVision kan du visa information från olika rum, våningar, byggnader eller städer.

Du får hela ditt system samlat på ett enda ställe, det gör det enkelt och ger dig som användare kontroll över hela ditt fastighetsbestånd.

Användargränssnittet är uppbyggt med HTML5 och är tillgängligt via standard webbläsare.

Teknisk information
Märkspråk: HTML5
Historikloggning: SQL-databas*
Larmloggning: SQL-databas*
Rapporter:
Historik
Larm
Energirapporter
Behörigheter:
Via användargrupper kan man begränsa läs/skrivbehörigheter.
Via användargrupper kan man ge åtkomst till valda FX-20xx/FX-Spider.
Fleranvändarstöd: Ja, begränsas av operativsystem.
Operativsystem:
Windows 7 (64-bitars)
Windows 8(.1) (64-bitars)
Windows 10 (64-bitars)
Windows Server 2008 R2 (64-bitars)
Windows Server 2012 (R2)
Artikelkoder:
WebVision-300 Upp till 300 fysiska punkter.
WebVision-1000 Upp till 1000 fysiska punkter.
WebVision Obegränsat antal fysiska punkter.

* Windows SQL-Server 2008 R2 Express edition följer med vid installation.