FX-WMBUS-RX4-M-LR-X

Wireless M-Bus Repeater (230 VAC, 2 SMA, IP67)

FX-WMBUS-RX4-M-LR-X är en nätansluten Wireless M-BUS repeater med AC/DC-omvandlare inbyggd i lådan. Repeatern kan användas direkt ur kartongen men har också många inställningsmöjligheter för att utöka räckvidden mellan givare och datainsamlare/gateway. Apparatlådan har valts för att göra repeatern så diskret som möjligt.

En gång i minuten skickar repeatern ett datapaket med statusinformation, så som antal routade paket, mjukvaruversion och aktuell batterinivå. Paketet används även för tidssynkronisering mellan repeatrar i ett multihop-system. Det kan även användas som indikering på att enheten fungerar samt belastningen på repeatern.

FX-WMBUS-R4-M-LR-X måste utrustas med två externa antenner, Rx och Tx.