5 styrke­faktorer hos
Fidelix system för fastig­hets­automation

1

Ger en ny dimension åt begreppet användarvänlighet

Ända sedan den första generationen av Fidelix lanserades i början av 2000-talet har användarna stått i centrum för utvecklingsarbetet. Unikt användarvänligt är inga överord när det gäller att beskriva systemets gränssnitt. Användarvänlighet är också nyckeln till att en fastighetsägare ska kunna dra full nytta av en satsning på fastighetsautomatisering. Olika användarkategorier med olika kunskapsnivåer och erfarenheter måste på ett enkelt sätt kunna få tillgång till olika funktioner och informationen i ett fastighetssystem. För att ytterligare förenkla kan användargränssnittet skräddarsys efter specifika kundbehov.

Fidelix förenklar på många olika sätt. Det webbaserade och extremt användarvänliga gränssnittet förenklar för användare på alla nivåer i en organisation, och i alla typer av driftsmiljöer. Med funktionen för fjärrstyrning är det enkelt att koppla upp sig mot Fidelix system och en fastighet oavsett var man befinner sig i världen.

Driftstatus kan kontrolleras, rapporter tas ut och information delas med andra användare. Att informationen i Fidelix alltid finns lättillgänglig möjliggör också effektivare och proaktiva underhållsrutiner som avsevärt kan reducera underhålls­kostnaderna.

1

Ger en ny dimension åt begreppet användarvänlighet

Ända sedan den första generationen av Fidelix lanserades i början av 2000-talet har användarna stått i centrum för utvecklingsarbetet. Unikt användarvänligt är inga överord när det gäller att beskriva systemets gränssnitt. Användarvänlighet är också nyckeln till att en fastighetsägare ska kunna dra full nytta av en satsning på fastighetsautomatisering. Olika användarkategorier med olika kunskapsnivåer och erfarenheter måste på ett enkelt sätt kunna få tillgång till olika funktioner och informationen i ett fastighetssystem. För att ytterligare förenkla kan användargränssnittet skräddarsys efter specifika kundbehov.

Fidelix förenklar på många olika sätt. Det webbaserade och extremt användarvänliga gränssnittet förenklar för användare på alla nivåer i en organisation, och i alla typer av driftsmiljöer. Med funktionen för fjärrstyrning är det enkelt att koppla upp sig mot Fidelix system och en fastighet oavsett var man befinner sig i världen.

Driftstatus kan kontrolleras, rapporter tas ut och information delas med andra användare. Att informationen i Fidelix alltid finns lättillgänglig möjliggör också effektivare och proaktiva underhållsrutiner som avsevärt kan reducera underhålls­kostnaderna.

2

Energieffektiviserar med bibehållen inomhuskomfort

Fidelix system och lösningar för fastighetsautomation har utvecklats för att hjälpa fastighetsägare att möta olika utmaningar och att göra deras fastigheter lönsammare. En av utmaningarna är att frigöra energisparpotentialen i fastigheter och att kraftigt reducera energikostnaderna. En annan är att genomföra energieffektiviseringar utan att ge avkall på inomhuskomforten för hyresgäster och lokalnyttjare. En styrka hos Fidelix är att systemet möjliggör stora energibesparingar utan att en fastighetsägare behöver kompromissa om inomhuskomforten.

Hemligheten är att Fidelix mycket exakt kan behovsstyra värme, kyla, ventilation och belysning. Så exakt att boende och nyttjare aldrig märker att en lönsam effektivisering pågår i en fastighet. Tvärtom kan de istället få en mer optimal och bättre innemiljö när ventilation, värme, komfortkyla och även belysning styrs med automatik utifrån det aktuella behovet och nyttjandegraden i en fastighet. Att systemet tillhandahåller exakta och lättförståeliga rapporter över exempelvis energiförbrukningen gör att driftsansvariga och energisparspecialister i ett fastighetsbolag kontinuerligt kan trimma och optimera en fastighets tekniska system.

Eftersom Fidelix är ett öppet och skalbart system finns också möjligheten att över tid integrera ny teknik och lösningar som kan bidra till ytterligare energieffektiviseringar samtidigt som inomhuskomforten optimeras.

2

Energieffektiviserar med bibehållen inomhuskomfort

Fidelix system och lösningar för fastighetsautomation har utvecklats för att hjälpa fastighetsägare att möta olika utmaningar och att göra deras fastigheter lönsammare. En av utmaningarna är att frigöra energisparpotentialen i fastigheter och att kraftigt reducera energikostnaderna. En annan är att genomföra energieffektiviseringar utan att ge avkall på inomhuskomforten för hyresgäster och lokalnyttjare. En styrka hos Fidelix är att systemet möjliggör stora energibesparingar utan att en fastighetsägare behöver kompromissa om inomhuskomforten.

Hemligheten är att Fidelix mycket exakt kan behovsstyra värme, kyla, ventilation och belysning. Så exakt att boende och nyttjare aldrig märker att en lönsam effektivisering pågår i en fastighet. Tvärtom kan de istället få en mer optimal och bättre innemiljö när ventilation, värme, komfortkyla och även belysning styrs med automatik utifrån det aktuella behovet och nyttjandegraden i en fastighet. Att systemet tillhandahåller exakta och lättförståeliga rapporter över exempelvis energiförbrukningen gör att driftsansvariga och energisparspecialister i ett fastighetsbolag kontinuerligt kan trimma och optimera en fastighets tekniska system.

Eftersom Fidelix är ett öppet och skalbart system finns också möjligheten att över tid integrera ny teknik och lösningar som kan bidra till ytterligare energieffektiviseringar samtidigt som inomhuskomforten optimeras.

3

Enkelt att skräddarsy fastighetsunika lösningar

Fidelix system för fastighetsautomation har installerats i samband med mer än 10 000 renoverings- och nybyggnadsprojekt runt om i Europa. Varje projekt har ställt sina specifika krav på hur systemet ska anpassas för att upfylla kund- och användarunika behov. Flexibiliteten och skalbarheten hos Fidelix gör det också enkelt att skräddarsy fastighetsunika lösningar oavsett om det är små byggnader eller stora fastighetskomplex.

Det är också därför Fidelix har valts för fastighetsautomation i ett brett spann av fastigheter. Idag energieffektiviserar och innemiljöförbättrar vårt system i bostads- och kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, hotell, lagerlokaler, vårdhem, parkeringsanläggningar och stora köpcentra.

I många av dessa fastigheter utnyttjas de möjligheter Fidelix erbjuder till sömlös integration av produkter och tekniska lösningar från hundratals kvalitetssäkrade tillverkare. I vårt produktprogram finns lösningar som gör integrationen mycket enkel enligt principen plug-and-play. Givetvis har tillförlitligheten hos tillverkarnas produkter noggrant testats under realistiska fältförhållanden. I ett komplett Fidelix-system samverkar centralenheter, sensorer, ställdon, regulatorer, säkerhetslösningar, passagessystem och andra tekniska fastighetssystem och bildar en helhetslösning. Lätt att övervaka, lätt att styra och lätt att skräddarsy vartefter behoven förändras.

3

Enkelt att skräddarsy fastighetsunika lösningar

Fidelix system för fastighetsautomation har installerats i samband med mer än 10 000 renoverings- och nybyggnadsprojekt runt om i Europa. Varje projekt har ställt sina specifika krav på hur systemet ska anpassas för att upfylla kund- och användarunika behov. Flexibiliteten och skalbarheten hos Fidelix gör det också enkelt att skräddarsy fastighetsunika lösningar oavsett om det är små byggnader eller stora fastighetskomplex.

Det är också därför Fidelix har valts för fastighetsautomation i ett brett spann av fastigheter. Idag energieffektiviserar och innemiljöförbättrar vårt system i bostads- och kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, hotell, lagerlokaler, vårdhem, parkeringsanläggningar och stora köpcentra.

I många av dessa fastigheter utnyttjas de möjligheter Fidelix erbjuder till sömlös integration av produkter och tekniska lösningar från hundratals kvalitetssäkrade tillverkare. I vårt produktprogram finns lösningar som gör integrationen mycket enkel enligt principen plug-and-play. Givetvis har tillförlitligheten hos tillverkarnas produkter noggrant testats under realistiska fältförhållanden. I ett komplett Fidelix-system samverkar centralenheter, sensorer, ställdon, regulatorer, säkerhetslösningar, passagessystem och andra tekniska fastighetssystem och bildar en helhetslösning. Lätt att övervaka, lätt att styra och lätt att skräddarsy vartefter behoven förändras.

4

Flexibelt, skalbart och framtidssäkert

Tack vare en skalbarhet utan begränsningar är Fidelix system ett klokt val för fastighetsautomation både i små byggnader och som ett komplett Building Management System (BMS) i stora fastigheter. Oavsett om Fidelix väljs för renoverings- eller nybyggnadsprojekt så gör skalbarheten att systemet smidigt kan anpassas och byggas ut i takt med att nya behov uppstår. Det gör systemet till ett framtidssäkert val där det aldrig finns någon risk för att en fastighetsägare ska hamna i en återvändsgränd där fastighetsautomationen inte klarar av att upfylla nya krav.

Den snabba tekniska utvecklingen av nya intelligenta produkter som lanseras på marknaden gör att många fastighetsägare ställer stora krav på skalbarhet, systemanpassning samt systemutbyggnad . Det är också därför som Fidelix är ett extremt pålitligt automationssystem. Pålitligt i betydelsen av driftsäkerhet, men också för att systemet alltid är redo för integration av ny teknik från olika tillverkare. Detta gör också att vi kan garantera lösningar med mycket lång livscykel.

4

Flexibelt, skalbart och framtidssäkert

Tack vare en skalbarhet utan begränsningar är Fidelix system ett klokt val för fastighetsautomation både i små byggnader och som ett komplett Building Management System (BMS) i stora fastigheter. Oavsett om Fidelix väljs för renoverings- eller nybyggnadsprojekt så gör skalbarheten att systemet smidigt kan anpassas och byggas ut i takt med att nya behov uppstår. Det gör systemet till ett framtidssäkert val där det aldrig finns någon risk för att en fastighetsägare ska hamna i en återvändsgränd där fastighetsautomationen inte klarar av att upfylla nya krav.

Den snabba tekniska utvecklingen av nya intelligenta produkter som lanseras på marknaden gör att många fastighetsägare ställer stora krav på skalbarhet, systemanpassning samt systemutbyggnad . Det är också därför som Fidelix är ett extremt pålitligt automationssystem. Pålitligt i betydelsen av driftsäkerhet, men också för att systemet alltid är redo för integration av ny teknik från olika tillverkare. Detta gör också att vi kan garantera lösningar med mycket lång livscykel.

5

Välutbildade partners i ett rikstäckande nätverk

I Sverige samarbetar Fidelix med ett antal noga utvalda och välutbildade Partners som många gånger tar totalansvar för installationer, kundsupport och teknisk service. Genom kursutbudet vid Fidelix utbildningscentrum är de alltid uppdaterade om den senaste tekniken. De får utbildning i programmering och den senaste kommunikationstekniken för integration av fastigheters tekniska system i intelligenta nätverk. Fidelix erfarna kursledare hjälper också våra Partners att lägga grunden till en effektiv projektstyrning där kvalitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet är viktiga kärnvärden.

Samarbetet kan se lite olika ut beroende på typ av projekt och de önskemål våra Partners har. Ibland arbetar vi på Fidelix mycket aktivt med att delta i förberedelser inför ett projekt. Andra gånger tar våra Partners själva ett totalansvar efter att vi levererat hård- och mjukvara. Oavsett samarbetsform arbetar vi mot samma mål; att hjälpa små och stora fastighetsägare att med Fidelix Fastighetsautomation Plug-and-Play ta steget mot full kontroll över sina tekniska fastighetssystem!

5

Välutbildade partners i ett rikstäckande nätverk

I Sverige samarbetar Fidelix med ett antal noga utvalda och välutbildade Partners som många gånger tar totalansvar för installationer, kundsupport och teknisk service. Genom kursutbudet vid Fidelix utbildningscentrum är de alltid uppdaterade om den senaste tekniken. De får utbildning i programmering och den senaste kommunikationstekniken för integration av fastigheters tekniska system i intelligenta nätverk. Fidelix erfarna kursledare hjälper också våra Partners att lägga grunden till en effektiv projektstyrning där kvalitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet är viktiga kärnvärden.

Samarbetet kan se lite olika ut beroende på typ av projekt och de önskemål våra Partners har. Ibland arbetar vi på Fidelix mycket aktivt med att delta i förberedelser inför ett projekt. Andra gånger tar våra Partners själva ett totalansvar efter att vi levererat hård- och mjukvara. Oavsett samarbetsform arbetar vi mot samma mål; att hjälpa små och stora fastighetsägare att med Fidelix Fastighetsautomation Plug-and-Play ta steget mot full kontroll över sina tekniska fastighetssystem!